superslott.com

ข้อตกลง/เงื่อนไข

ข้อตกลง/เงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข
          ข้อตกลงและเงื่อนไขของทาง Superslott.com มีหลักเกณฑ์หลายอย่างตามที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งตัวแทนความเห็นชอบ ระหว่าง Superslott.com เรียกว่า “เว็บไซต์” หรือ บริษัทกับผู้เล่น ลูกค้าหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือผู้ที่เข้ามาใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ Superslott.com ตลอดจนเรื่องการเปิดบัญชีเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ ทั้งนี้จะเท่ากับว่าลูกค้านั้นยินยอมรับหลักเกณฑ์ กฎกติกาต่าง ๆ และข้อกำหนดของทาง Superslott.com โดยอัตโนมัติ
เงื่อนไขและกฎระเบียบทั่วไป
     1. ข้อมูลเว็บไซต์ของทางเราได้รับการอนุญาตจาก Superslott.com อย่างถูกต้อง
     ข้อความใด ๆ จากข้อกำหนดที่มีคำว่า เรา ทางเรา ของเรา หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Superslott.com นั่นหมายความว่าท่านได้ยินยอมในข้อตกลงทั้งหมดนี้
     2. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
           Superslott.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข อัพเดต และปรับปรุงกฎทุกข้อ รวมถึงโปรโมชัน หรือกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ส่วนข้อกำหนดต่างๆ ที่ได้มีการ      เปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ Superslott.com จะมีผลบังคับใช้ทันที ลูกค้าจะรับผิดชอบต่อเงื่อนไขในปัจจุบัน ทางเว็บไซต์ขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบข้อบังคับ กฎระเบียบและเงื่อนไข รวมถึงซอฟต์แวร์                     และทุกขั้นตอนในการให้บริการของทางเว็บไซต์ทุกเดือน หากลูกค้าไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ลูกค้าสามารถหยุดการใช้งานเว็บไซต์หรือปิดบัญชีได้ทันที
     3. ข้อบังคับทางกฎหมาย
        3.1 กรณีบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะไม่สามารถใช้บริการกับทางเว็บไซต์ Superslott.com ได้ ทางเราจึงขอสิทธิ์ในการขอตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่สามารถยืนยันอายุของผู้ใช้งานได้ หากตรวจพบว่าผู้ใช้ อายุต่ำกว่า 18 ปี ทางเราสามารถระงับบัญชี และปฏิเสธการให้เข้าใช้งานเว็บไซต์ของลูกค้าทันที
        3.2 ไม่มีเจตนาในการให้บริการลูกค้าโดยขัดต่อข้อกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจศาล ซึ่งการพนันออนไลน์เป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศ ลูกค้าต้องเข้าใจและยอมรับว่า Superslott.com ไม่สามารถให้คำ แนะนำทางกฎหมายแก่ท่านได้ เนื่องจากลูกค้ายินยอมที่จะใช้บริการ และให้ข้อมูลตนเองกับทางเว็บไซต์นั้นเป็นดุลยพินิจ และความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงของตัวท่านเอง
     4. การเปิดบัญชี
        4.1 ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์เรา จำเป็นต้องเปิดบัญชีหรือสมัครสมาชิกก่อน จึงจะเข้าใช้งานได้ ลูกค้าสามารถเปิดบัญชี 1 ท่านต่อ 1 บัญชีเท่านั้น หากพบบัญชีซ้ำซ้อน ทางเราจะทำการปิดบัญชีทันที
        4.2 ในการลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิก ชื่อจะต้องตรงกับชื่อจริงของลูกค้า ลูกค้าจะต้องยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะขอเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า หากลูกค้าไม่ยินยอมให้               ข้อมูลกับทางเว็บไซต์ หรือไม่ทำตามกติกาที่กำหนด ทางเราจะทำการระงับบัญชีของท่านไว้ชั่วคราว หรือถาวรได้
     5. ข้อกำหนดการยอมรับการเดิมพัน และข้อบังคับด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระทำฉ้อโกง
        5.1 ลูกค้าที่เข้าใช้งานต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยเป็นเจ้าของบัญชีโดยถูกต้องและมีสิทธิในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับบัญชีแต่เพียงผู้เดียว หากเกิดการสูญเสียเงินขณะเดิมพัน ทั้งนี้ท่านจะไม่สามารถเรียก             ร้องอะไรใด ๆ ได้ และจะไม่สามารถกระทำการใด ๆ ที่สร้างความเสียหายแก่ทางเว็บไซต์โดยเด็ดขาด
        5.2 ในกรณีที่ท่านยินยอมด้วยเงื่อนไข แสดงว่าท่านได้ให้สิทธิแก่เราในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งตรวจสอบที่มาจากบุคคลที่สามด้วย
        5.3 การเดิมพันจะสามารถกระทำได้ผ่านบัญชีที่เปิดกับทางเราอย่างถูกต้อง และมียอดเงินที่เพียงพอ เมื่อท่านได้วางเดิมพันกับทางเราแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือเรียกคืนเงินได้ และจะยอมรับและเห็นด้วย             กับเราว่า ระบบ Website อาจยังไม่เสถียร ทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการวางเดิมพันผิด
        5.4 ทางเราจะมีการบันทึกการดำเนินธุรกรรม เกี่ยวกับการเงินหรือเดิมพัน ในประวัติธุรกรรมของระบบที่ถูกยืนยันโดยท่านแล้ว ทั้งหมดจะถือเป็นหลักฐาน และจะถูกตัดสินใจโดย Superslott.com
        5.5 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบ หากธุรกรรมเกิดขึ้นภายใต้ข้อมูลการใช้งานของท่าน โดยไม่คำนึงว่าธุรกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการโดยท่านเองหรือไม่(หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวางเดิมพันของท่าน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทันที)
        5.6 หากมีการตรวจสอบพบ การเล่นที่เข้าข่ายการทุจริตเพื่อหวังประโยชน์จากโปรโมชั่น บริษัทขอยุติการทำธุรกรรมทุกชนิด พร้อมทั้งงดให้บริการยูสเซอร์ของท่านเป็นการถาวร
     6. ธุรกรรมทางบัญชี ฝาก/ถอน
        6.1 เงินฝากในบัญชีของท่านต้องไม่ได้มาจากการก่ออาชญากรรม หรือผิดกฎหมาย หรือได้มาอย่างไม่ถูกต้อง
        6.2 Superslott.com จะไม่ยอมรับการฝากเงินจากบุคคลที่สาม ท่านจะต้องทำการฝากเงินโดยบัญชีที่ถูกลงทะเบียนโดยชื่อของท่านเท่านั้น หากเราตรวจสอบพบว่าข้อบังคับนี้ไม่ได้ถูกกระทำตามที่ได้กล่าว เงิน  ที่ชนะจากเกมทั้งหมดจะถูกยึดคืน
        6.3 ท่านสามารถถอนเงินจากบัญชีของท่านได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งถอนผ่านช่องทางเดียวกันกับช่องทางฝาก โดยยอดเงินในบัญชีจะต้องเพียงพอสำหรับการถอนขั้นต่ำที่เรากำหนด
        6.4 อัตราการจ่ายของเกมอิเล็กทรอนิกส์ จะจ่ายสูงสุด 300,000 บาท